Trivselsmåling

Trivselsmålingen i 2017 viser generelt et positivt billede af elevernes trivsel. Svarene peger blandt andet på, at langt de fleste elever har et godt forhold til deres lærere og klassekammerater. Der er tale om et første billede af resultaterne. Med den årlige nationale trivselsmåling vil det fremover blive muligt at følge udviklingen i elevernes trivsel på skole- og kommuneniveau.

For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne.

For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området.

Om data

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen.

 Se uddrag fra undersøgelsen herunder: 

Siden er sidst ændret: 09-07-2018 Til top