Overvægt

Overvægt i folkeskolen

Der er elever med overvægts-problematikker i folkeskolen i Solrød Kommune. Data viser samtidig, at andelen af skolebørn med overvægt stiger jo højere klassetrinnet er. Dette indikerer, at der ligger et potentiale i den tidlige forebyggelse af overvægt, ikke bare i skolen, men også blandt før-skolebørn.

Vægtkategorier blandt børn/unge under 18 år afgøres ud fra såkaldte køns og aldersstandardiserede BMI-kurver.

Hvis et barn har et BMI, som ligger blandt de 10% højeste for barnets køn og aldersgruppe (dvs. over 90-percentilen), klassificeres barnet som værende overvægtigt. Ligger barnets BMI blandt de 3% højeste for barnets køn og aldersgruppe (dvs. over 97-percentilen), klassificeres barnet som værende svært overvægtigt.

Datakilde: Sundplejen i Solrød Kommune 

Siden er sidst ændret: 09-07-2018 Til top