Inklusion

Inklusion i Solrød                                                                    

Inklusion i Solrød Kommune bygger på inklusionsstrategien som er besluttet i Familie- og uddannelsesudvalget den 4. februar 2013.

Inklusion fordrer et skift fra et individorienteret syn til et relations orienteret syn på det enkle barn. Reelle forandringer i læringsmiljøet vil derved kunne bryde uhensigtsmæssige handlemønstre og i stedet muliggøre realiseringen af større grad af inklusion.

 Det indebærer:

  • at kommunens dagtilbud og skoler i stadig stigende grad skal arbejde med at understøtte forandringer i kultur, handling og organisering, der er nødvendige, for at kunne arbejde inkluderende
  • at konkret opbakning fra administration og politikere, er en nødvendig forudsætning.
  • at en del af denne opbakning er at bidrage til kompetenceudvikling af front personale
  • at forældregruppen anerkender, at inklusion har betydning for udvikling af sammenhængskraft i samfundet. Ved at øge inklusion får alle børn mulighed, for at møde en større variation af børn i andre vilkår end dem selv. 

Inklusionsstrategi 

Inklusionsgrad Solrød 

 

Siden er sidst ændret: 27-07-2020 Til top