Valg af ungdomsuddannelse

På denne side kan du finde de politisk vedtagne måltal for søgning til ungdomsuddannelser efter folkeskolen.

Familie- og uddannelsesudvalget skal årligt godkende måltal for kommunens 9. og 10. klasses elevers valg af ungdomsuddannelser. Måltallene fastsættes en gang årligt for søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige uddannelser på baggrund af tidligere års søgning til ungdomsuddannelserne.

I 2020 er den nationale, uddannelsespolitiske målsætning, at 25 % af alle afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse.

I Solrød Kommune vælger samlet set 18 % af eleverne at starte på en erhvervsuddannelse. 76,9 % starter på en gymnasial uddannelse, mens 5,1 % starter på andre former for uddannelse. Tallene er opgjort på landsplan og kan findes på uddannelsesstatistik.dk.

Måltallene for 2022 er her angivet:

  • Måltallet for erhvervsuddannelser fastsættes til 21 %.
  • Måltallet for gymnasiale uddannelser fastsættes til 78 %.
  • Måltallet for øvrige uddannelser fastsættes til 1 %

 

 

Siden er sidst ændret: 11-05-2021 Til top