Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål -og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Den nye kvalitetsrapport understøtter i højere grad end tidligere og rapporten kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj for Byrådet. Den skal vise hvordan kommunen og dens skoler lever op til de udmeldte politiske mål.

Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal Byrådet som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.

Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem Byrådet, den kommunale administration, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens medarbejdere.

Det betyder, at det er skolebestyrelsens mulighed for at komme med udtalelser til kvalitetsrapporten, og de områder, hvor man fra skolens side særligt vil have fokus og lave indsatser. 

Kvalitetsrapport 2018/19

Kvalitetsrapport Havdrup skole 2018/19

Kvalitetsrapport Munkekærskolen 2018/19

Kvalitetsrapport Uglegårdsskolen 2018/19

Siden er sidst ændret: 12-05-2020 Til top