Mål og resultatmål

 

Med afsæt i børn- og ungepolitikken har byrådet vedtaget skolepolitiske mål, som tilsammen udtrykker, hvad vi i Solrød Kommune forstår ved kvalitet for kommunes børn og unge. De skolepolitiske mål handler om børnenes læring og udvikling, deres sundhed og trivsel, de fællesskaber børnene indgår i og bidrager til – og det vigtige samarbejde med forældrene om i fællesskab at støtte børnenes udvikling.

File0001053115338

De skolepolitiske mål tager deres udgangspunkt i Folkeskolereformen tre ambitiøse mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

De lokale skolepolitiske mål sætter rammerne for at kunne fortsætte udviklingen af den gode skole vi har i Solrød. Vi er en af de kommuner i landet, hvor allerflest unge får en ungdomsuddannelse og ligger højt på de faglige indikatorer – det skal vi blive ved med at være.

Hensigten med skolepolitikken er at styrke og sikre det tværgående samarbejde mellem skolerne og dermed fremme den pædagogiske udvikling i Solrøds Kommunes skolevæsen.

Skolepolitikken skal kunne bruges i skolens praktiske hverdag. Den er retningsgivende for både Familie- og uddannelsesudvalget, administrationen, skolelederne, bestyrelserne og personalet på skolerne, og indeholder de konkrete mål og udgør et fælles handlegrundlag for alle medarbejdere i Solrøds Kommunes skolevæsen.

Der arbejdes med skolepolitiske mål med udgangspunkt i nedenstående model. Heri arbejdes der med en række indikatorer, der evalueres i kvalitetsrapporten for skoleområdet.

Maalstyring

Siden er sidst ændret: 15-06-2017 Til top